سعید انصاری

کارشناسی برق گرایش الکترونیک-مدیر پروژه نورونتا

سوابق کاری

 

01فروردین1397

پروژه نورونتا

مدیر پروژه نورونتا شرکت آریا بستر تجارت امن

01بهمن1394

شبکه سراسری ایران گیت

مدیریت داخلی شبکه سراسری ایران گیت

01فروردین1393

شبکه سراسری ایران گیت

مدیریت فروش شبکه سراسری ایران گیت

01فروردین1392

شبکه اطلاع رسانی پرنیان نت

مدیر داخلی شبکه اطلاع رسانی پرنیان نت

01فروردین1390

شبکه اطلاع رسانی پرنیان نت

مدیریت فروش شبکه اطلاع رسانی پرنیان نت

01فروردین1385

مخابرات استان اصفهان

کارشناس مسئول نصب پروژه backbone مخابرات

    شرکت آریا بستر تجارت امن با اتکا بر سابقه‌ی درخشان موسسین خود از سال 1378 تا کنون ، در حوزه‌های طراحی و اجرای مدلهای شبکه‌ و امنیت ، راه اندازی و مدیریت مرکز داده ، سیستم های نظارت تصویری و امنیتی شکل گرفت. بیش از 18 سال سابقه در این حوزه به ما آموخت که آغاز و تداوم یک حرکت جدید، هنگامی ارزشمند است که پیش از هر چیز متکی بر فعالیت علمی و رفتار صادقانه با کارفرما باشد. به طور قطع اگر این فرآیند به درستی اجرا شود خود‌به‌خود ، تولید کیفیت و کارایی خواهد کرد.