مهدی گلستان نژاد

کارشناسی کامپیوتر -مدیر فروش

سوابق کاری

 

01فروردین1397

فروش آریا بستر

مدیر فروش شرکت آریا بستر تجارت امن

01فروردین1392

شبکه اطلاع رسانی شاهین نت

مدیر داخلی شبکه اطلاع رسانی شاهین نت

    شرکت آریا بستر تجارت امن با اتکا بر سابقه‌ی درخشان موسسین خود از سال 1378 تا کنون ، در حوزه‌های طراحی و اجرای مدلهای شبکه‌ و امنیت ، راه اندازی و مدیریت مرکز داده ، سیستم های نظارت تصویری و امنیتی شکل گرفت. بیش از 18 سال سابقه در این حوزه به ما آموخت که آغاز و تداوم یک حرکت جدید، هنگامی ارزشمند است که پیش از هر چیز متکی بر فعالیت علمی و رفتار صادقانه با کارفرما باشد. به طور قطع اگر این فرآیند به درستی اجرا شود خود‌به‌خود ، تولید کیفیت و کارایی خواهد کرد.