سید احسان قسیسین

معاونت فنی آریا بستر تجارت امن

کارشناسی ارشد IT گرایش Engineering Network دانشگاه Iran Technology and science of University

کارشناسی IT گرایش   Infotmation System Engineering  دانشگاه Milti media university

پیشینه شغلی : معاونت فنی شبکه سراسری ایران گیت از 1382 تا 1396

پروژه های اجرایی

 

01اردیبهشت1396

دانشگاه اصفهان

طراحی و پیاده سازی شبکه دانشگاه اصفهان

01آبان1395

دانشگاه اصفهان

پیاده سازی امنیت شبکه دانشگاه اصفهان

01اردیبهشت1393

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان

طراحی ، پیاده سازی و امنیت شبکه مرکز داده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان

01آبان1392

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان

طراحی ، پیاده سازی و نگهداری مرکز داده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان

01آبان1388

استانداری استان اصفهان

مشاوره ، طراحی ، پیاده سازی و نگهداری مرکز داده استانداری استان اصفهان

01اردیبهشت1388

آب و فاضلاب اصفهان

طراحی و پیاده سازی مرکز داده آب و فاضلاب اصفهان

01آبان1387

مرکز تحقیقاتی اهل البیت

طراحی و پیاده سازی دیتاسنتر مرکز تحقیقاتی اهل البیت

01اردیبهشت1387

شبکه سراسری ایران گیت

طراحی و پیاده سازی مرکز داده شبکه سراسری ایران گیت

01آبان1386

مرکز داده پست اصفهان

طراحی و پیاده سازی امنیت مرکز داده پست اصفهان

01اردیبهشت1386

مرکز داده پست اصفهان

طراحی و پیاده سازی مرکز داده پست اصفهان

01آبان1385

سیمان سپاهان اصفهان

طراحی و پیاده سازی زیرساخت شبکه و پروژه امنیت شبکه سیمان سپاهان اصفهان.

    شرکت آریا بستر تجارت امن با اتکا بر سابقه‌ی درخشان موسسین خود از سال 1378 تا کنون ، در حوزه‌های طراحی و اجرای مدلهای شبکه‌ و امنیت ، راه اندازی و مدیریت مرکز داده ، سیستم های نظارت تصویری و امنیتی شکل گرفت. بیش از 18 سال سابقه در این حوزه به ما آموخت که آغاز و تداوم یک حرکت جدید، هنگامی ارزشمند است که پیش از هر چیز متکی بر فعالیت علمی و رفتار صادقانه با کارفرما باشد. به طور قطع اگر این فرآیند به درستی اجرا شود خود‌به‌خود ، تولید کیفیت و کارایی خواهد کرد.