تیم آریابستر

سعید انصاری
مدیر پروژه نورونتا

کارشناسی برق گرایش الکترونیک – بیش از 6 سال مدیریت فروش پروژه های شبکه ، ADSLو ..

سید احسان قسیسین
معاونت فنی

کارشناسی ارشد IT . بیش از 15 سال سابقه مدیریت پروژه های امنیت ، شبکه ، راه اندازی مرکز داده

آرش امینی
کارشناس مسئول نگهداری شبکه

کارشناسی ارشد MBA . بیش از 8 سال سابقه نگهداری پروژه های شبکه

مهدی گلستان نژاد
مدیر فروش آریا بستر

کارشناس کامپیوتر – بیش از 10 سال سابقه فروش پروژه های شبکه ، ADSL و …

به تیم ما که پشتوانه ماست بپیوندید

ما در شرکت آریابستر تجارت امن به پشتوانه تیم متخصص خود راه موفقیت را پیموده ایم . حضور افراد خلاق ، توانمند و علاقه مند به پروژه های تیمی باعث افتخار ماست

    شرکت آریا بستر تجارت امن با اتکا بر سابقه‌ی درخشان موسسین خود از سال 1378 تا کنون ، در حوزه‌های طراحی و اجرای مدلهای شبکه‌ و امنیت ، راه اندازی و مدیریت مرکز داده ، سیستم های نظارت تصویری و امنیتی شکل گرفت. بیش از 18 سال سابقه در این حوزه به ما آموخت که آغاز و تداوم یک حرکت جدید، هنگامی ارزشمند است که پیش از هر چیز متکی بر فعالیت علمی و رفتار صادقانه با کارفرما باشد. به طور قطع اگر این فرآیند به درستی اجرا شود خود‌به‌خود ، تولید کیفیت و کارایی خواهد کرد.